در دوران بارداری بدن تان را با خوراکی های مغذی تقویت کنید تا علاوه بر کسب آمادگی لازم، برای فرزند دورن شکم تان نیز بهترین شروع را مهیا کنید.